Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Innføring i skoleutvikling for lærerstudenter
Med FoU- og masteroppgaven som grunnlag

Lærerstudenter skal i løpet av studiet lære hvordan de kan utvikle både egen praksis og skolens felles praksis. I boken argumenterer forfatteren for at FoU- og masteroppgaven er sentrale oppgaver som kan bidra til at studentene lærer å innta en kontinuerlig forskende holdning både til egen undervisning og til utviklingsarbeid på egen skole.
FoU- og masteroppgaven har derfor fått stor plass, og i boken kan vi også følge lærerstudenter som jobber med disse oppgavene.

I de første kapitlene får vi lese om skoleutvikling; hvorfor skoleutvikling er viktig, og hvordan en slik utvikling kan fremmes. De neste kapitlene beskriver hvordan forskningen både på bachelor- og masternivå kan gjennomføres. De siste kapitlene viser hvordan skoleforskning og skoleutvikling går hånd i hånd og er to sider av samme sak.

Boken henvender seg spesielt til lærerstudenter som skal gjennomføre arbeid knyttet til FoU- og masteroppgaven i utdanningen, men også til lærere som ønsker å ta en mastergrad, og lærere og forskere som er opptatt av skoleutvikling.

May Britt Postholm er professor i pedagogikk og i kvalitativ forskningsmetode ved NTNU.
Forfattere:
ISBN:
9788245039207
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
240
Innføring i skoleutvikling for lærerstudenter