Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
529,-

Innovasjonskapasitet

Etablerte virksomheter må balansere mellom det de lever av i dag og det de skal leve av i fremtiden. Det å ivareta daglig drift og drive innovasjonsarbeid krever imidlertid helt ulike rammer. I denne boken ser vi nærmere på hvordan ledere kan bygge en muskel slik at de kontinuerlig evner å fornye seg og å bygge innovasjonskapasitet. 

Bokens utgangspunkt er at innovasjon skapes gjennom interaksjon mellom mennesker i og rundt organisasjonen. Vi presenterer en rekke organisatoriske løsninger som på ulike måter legger til rette for innovasjon og fornyelse i den etablerte virksomheten. Vi trekker også på aktuelle caser for å synliggjøre hvor mye spennende som skjer på innovasjonsfronten i godt etablerte virksomheter i Norge og Norden.

Boken er aktuell for ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor som har et ansvar for å drive frem innovasjon og fornyelse i etablerte virksomheter. Den passer også godt for studenter, spesielt på kurs innenfor strategi-, organisasjons- og ledelsesfag.

Christine Meyer er professor i strategi og strategisk endring ved Norges Handelshøyskole (NHH). Christine har lang erfaring som toppleder og politiker i offentlig sektor og har strategiske endrings- og innovasjonsprosesser i private og offentlige virksomheter som sitt spesialfelt.

Inger Stensaker er professor i strategisk endring ved NHH. Hun underviser i og forsker på strategiske endrings- og innovasjonsprosesser og leder forskningsprosjektet RaCE – Radical Technology-Driven Change in Established Firms.

Rune Bjerke er tidligere konsernsjef i DNB, Hafslund og Scancem International. Han har også vært finansbyråd i Oslo kommune. I dag jobber han som rådgiver og coach, foruten å inneha ulike styreverv. Han er også tilknyttet NHH som Executive Adjunct in Residence.

Anne Cathrin Haueng jobber som konsulent og strategisk rådgiver for virksomheter og ledere innen strategiske endrings- og innovasjonsprosesser. Hun har forskningsbakgrunn fra NHH med doktorgrad innen strategiske endringsprogrammer og er tilknyttet forskningsprosjektet RaCE.
Forfattere:
ISBN:
9788245037036
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
315
Innovasjonskapasitet