Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
E-bok i salg / nedlastbar / les info først
419,-

Interkommunalt samarbeid i Norge, e-bok
Former, funksjoner og effekter

Interkommunalt samarbeid er kommet høyt på den politiske dagsordenen. Denne boken gir først en oversikt over sentrale teorier brukt til å analysere samarbeid mellom kommuner. Dernest gjennomgås interkommunalt samarbeid i Norge: hva det er, hva det samarbeides om, og hvordan det kan organiseres. Videre gir boken en systematisk oversikt over nasjonal og internasjonal forskning på hva slags effekter det interkommunale samarbeidet gir, både når det gjelder økonomi og kvalitet, og når det gjelder politisk styring og ansvar. I tillegg drøftes det hvorvidt interkommunalt samarbeid kan være et alternativ til kommunesammenslåing eller ikke. 

Boken er essensiell for akademikere som forsker på kommuner generelt og interkommunalt samarbeid spesielt. Den er også sentral for ansatte og politikere i norske kommuner samt studenter.

Dag Ingvar Jacobsen er dr.philos. og professor ved Universitetet i Agder. Han har gjennomført flere store empiriske undersøkelser, og publisert både bøker og artikler om organisasjon og ledelse, statsvitenskap og metode. Han er en mye brukt foredragsholder i Norge og resten av Norden.

Forfattere:
ISBN:
9788245043099
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
236
Interkommunalt samarbeid i Norge, e-bok