Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
nyhet Intertekst påbygging essens NYN, lydbok
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs

12 md. abonnement

Innbundet

Digital ressurs i salg
79,-
inkl. mva

Intertekst påbygging essens NYN, lydbok
vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Intertekst påbygging essens vg3 er skriven til Kunnskapsløftet 2020. Dette er ei lærebok i norsk for påbygging til generell studiekompetanse for elevar som følgjer læreplan i norsk for språklege minoritetar med kort butid i Noreg. 

Boka eignar seg òg for elevar som følgjer den ordinære læreplanen, men som har behov for ekstra støtte i faget. 
Intertekst påbygging essens vg3 har same struktur som Intertekst påbygging vg3, og bøkene kan dermed brukast samtidig i klasserommet. 

Fagstoffet er nøye utvalt og språkleg tilrettelagt, og sjangerkapitla gir trinn-for-trinn-hjelp med alt frå skriftlege til munnlege problemstillingar. Tekstsamlinga er eit utval frå Intertekst påbygging vg3 og er tilpassa målgruppa med ordforklaringar og eigne oppgåver. For elevar som følgjer ordinær læreplan, finst det tilleggsstoff på «pluss-sidene». 

Boka har eigen nettressurs med undervisningsopplegg, årsplanar og verktøy for å jobbe vidare med skriving, lesing og munnlege ferdigheiter. 

Intertekst påbygging essens vg3 er også tilgjengeleg som digital bok og som lydbok.

Alle komponentane finst i både bokmåls- og nynorskversjonar. 
Forfattere:
ISBN:
9788211047212
Utgitt:
Utgave:
1
Trinn:
VG2
Intertekst påbygging essens NYN, lydbok