Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
389,-

Kasuistikker i klinisk farmasi
Resonnementer og oppgaver i praksis

Kasuistikker i klinisk farmasi inneholder 46 pasientkasuistikker som viser hvordan problemstillinger i farmakologi og farmakoterapi kan løses i praksis. I kasuistikkene gjennomgås kliniske resonnementer knyttet til legemiddelrelaterte problemer, samt bruk av aktuelle oppslagsverk og retningslinjer. Samtlige kasuistikker er bygget på reelle problemstillinger fra klinikken og gjenspeiler den kliniske farmasøytens rolle i en kompleks klinisk hverdag.

Boken demonstrerer hvordan det helt essensielle i faget praktiseres i dag og vil være et nyttig supplement til lærebøker i klinisk farmasi. Den vil også være nyttig for andre helseprofesjoner innen avansert legemiddelbehandling.

Michael Due Larsen, cand.pharm., ph.d. Førsteamanuensis, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU), Center for klinisk epidemiologi, Odense Universitetshospital.

Espen Skarstein Kolberg, cand.pharm. Klinisk farmasøyt, Sykehusapoteket Trondheim, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245040135
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
352
Kasuistikker i klinisk farmasi