Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
739,-

Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

Kommunikasjon er ikke lenger bare en side ved organisasjoner, men snarere en måte å forstå organisasjoner på. Samfunnets økende bruk av digital informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) gjør nå kommunikasjonsarbeid til kjernekompetansen for mange arbeidstakere. Et sentralt poeng i denne boken er at kontaktflater mellom menneske og maskiner stiller større krav til menneskenes forståelse av kommunikasjon. Markedsføring og PR er ikke lenger støttetjenester, men sentrale strategiske aktiviteter, og vil gå hånd i hånd med digitaliseringen av organisasjoner. Kommunikasjon i samspill med andre mennesker så vel som organisasjoner og maskiner bør være del av den profesjonelle kompetansen til langt flere deltakere i organisasjonen. 
 
  • Hva er egentlig organisasjonskommunikasjon, og hvordan henger dette sammen med strategi og organisering av arbeid? 
  • På hvilken måte spiller digitaliseringen av verden inn i profesjonell kommunikasjon når vi må forholde oss til fenomener som generativ kunstig intelligens og virtuelle nettverksorganisasjoner? 
  • Hvilke kommunikative ferdigheter kreves for å lykkes med ledelse, og hvordan henger dette sammen med etikk? 
  • Hvordan kan et reflektert forhold til kommunikasjon bidra til å forebygge konflikter, utvikle team og grupper og understøtte læringsprosesser i organisasjonen? 

Denne boken gir en innføring i blant annet disse spørsmålene basert på bidrag fra 17 eksperter på kommunikasjon, organisasjon og ledelse. Foruten å være en innføringsbok på universitets- og høyskolenivå henvender den seg også til ledere som ønsker å lære mer om kommunikasjon. Denne tredje utgaven er basert på mange års forskning og undervisning i kommunikasjonsfagene, men er oppdatert til å omfatte de siste årenes utvikling innen digital teknologi, bærekraftsutfordringer og aktuelle etiske problemstillinger. 
 
Peggy Simcic Brønn er professor emerita ved Handelshøyskolen BI og har lang erfaring fra forskning og undervisning i virksomhetskommunikasjon.
 
Jan Ketil Arnulf er organisasjonspsykolog og professor ved Handelshøyskolen BI med erfaring fra undervisning og tverrkulturell lederutvikling.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245048551
Utgitt:
Utgave:
3
Kommunikasjon for ledere og organisasjoner