Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Konstruksjonsteknikk
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
659,-

Konstruksjonsteknikk

Denne boka i konstruksjonsteknikk er skriven spesielt for den nye læreplanen for teknisk fagskole, men ho vil også passe for dei tekniske høgskolane. Til dømes vil den generelle innføringa i dimensjonering av maskindelar høve godt som støttelitteratur for 2- og 3-vekttalskurs.Boka tek i detalj for seg dei ulike sidene ein konstruktør må vurdere for å kunne dimensjonere maskinelement. Dette er "praktisk mekanikk". I boka tek vi i bruk dei likningane og metodane som er innøvde i faget mekanikk, for å finne storleiken på reaksjonskrefter og moment som ytre krefter set opp. Kreftene og momenta bruker vi til å finne kor store dimensjonar maskindelane må ha for å gi den tryggleiken vi ønskjer mot deformasjon eller brot. Forfattaren har prøvt å finne fram til døme som er typiske for emnet, men som samstundes er oversiktlege og forklarande, slik at tekst og døme går hand i hand. Etter kvart kapittel står det ein del øvingsoppgåver.Kjell N. Johannessen er sivilingeniør i maskinteknikk med eksamen frå Universitetet i Newcastle. Han har allsidig erfaring som konstruktør frå produksjonsverkstader og prosessindustri. Dei siste åra har han undervist i maskinkonstruksjonsfag ved teknisk fagskole. Kjell N. Johannessen er no tilsett som høgskolelektor ved Høgskolen i Tromsø.
Forfattere:
ISBN:
9788276746600
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
352
Konstruksjonsteknikk