Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Koordinering, samordning og samarbeid
I og mellom organisasjoner

Moderne samfunn kjennetegnes av en høy grad av arbeidsdeling og spesialisering. Samtidig ser vi at en rekke problemer ikke kan løses hvis ikke flere spesialiteter og organisasjoner koordinerer sin virksomhet. Flere lærere med ulike fagbakgrunn må til for å gi elever den nødvendige kunnskapen. Flere organisasjoner må samarbeide for å utvikle nye produkter og tjenester. Og sammensatte problemer som fattigdom, integrasjon og klima fører til et behov for samarbeid mellom offentlige, frivillige og private organisasjoner. 

Denne boka presenterer og drøfter ulike faglige perspektiver på hva koordinering er, og hvordan det er mulig å få til koordinering både innad og mellom organisasjoner i privat og offentlig sektor, så vel som på tvers av samfunnssektorer. Hovedspørsmålene som søkes besvart, er: Hvordan kan vi få til kollektiv handling og koordinere atferd? Hva er suksessfaktorene, og hva er utfordringene?

Boka er tverrfaglig og baserer seg både på organisasjonsfaget, strategifaget og statsvitenskapen. Den vil egne seg godt som lærebok for dem som har grunnleggende kunnskap fra ett eller flere av disse fagfeltene.

Dag Ingvar Jacobsen er dr.philos. og professor ved Universitetet i Agder.

Signy Irene Vabo er dr.polit. og professor ved Universitetet i Oslo.

Forfattere:
ISBN:
9788245048940
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
244
Koordinering, samordning og samarbeid