Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kosthåndboken
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

På lager - sendes nå
229,-

Kosthåndboken
Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Kosthåndboken er en revisjon av Statens ernæringsråds retningslinjer for kostholdet ved helseinstitusjonene. Hovedmålsettingen med Kosthåndboken er å bidra til å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet. God kvalitet handler om forsvarlighet og at ernæringstiltak er tilpasset den enkeltes behov. Ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten er et stort fagområde hvor Kosthåndboken tar for seg ulike sider av dette.

 Kosthåndboken skal

  • være et praktisk hjelpemiddel for planlegging av måltider og mattilbud, herunder spisemiljø og servering
  • være et praktisk hjelpemiddel for kartlegging av pasientens/brukerens ernæringssituasjon
  • gi et grunnlag for utvikling av ernæringsplan, -prosedyrer og kvalitetsindikatorer innen klinisk ernæring
  • gi anbefalinger om hensiktsmessig matvarevalg og ernæringsbehandling for ulike diagnosegrupper/problemstillinger

 

Kapittel 2 handler om de grunnleggende rammene for ernæringsarbeidet og kapittel 3 omhandler kort ernæringslære og matvarekunnskap. Kapittel 4-5, 7- 8, samt 11-13 handler om tilrettelegging av mattilbudet for ulike grupper. Kapittel 9 tar for seg rutiner for god ernæringspraksis, som handler om å gi pasienten målrettet ernæringsbehandling. Kapittel 10 handler om å forebygge og behandle underernæring. Kapittel 6, samt 14-17 omhandler for det meste kostholdsveiledning og ernæringsbehandling tilpasset den enkelte.

Målgruppen for Kosthåndboken er både ledere, helsepersonell og kjøkkenpersonell.

Forfattere:
(Utgiver)
ISBN:
9788245023053
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
278
Kosthåndboken