Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Kunsten å være til stede
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
369,-
Forventes utgitt 20.08.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Kunsten å være til stede
Estetiske innganger til begynneropplæringen

Hvordan kan man arbeide kreativt og spennende i skolens første år? 
Hva kan skje når ulike fag arbeider sammen i skolen, med estetikk som omdreiningspunkt? 
Hvordan kan leken være bindeleddet i opplæringen for barn og voksne? 
Hvordan kan vi skape spennende møter mellom fiksjon, historie og virkelighet?

Denne boken tar for seg estetikkens plass i begynneropplæringen i grunnskolen. Forfatterne av antologien viser hvordan en kan forstå og nyttiggjøre seg estetikk og kunst i arbeid med alle fagene. Lek, kreativitet, kropp og øving er sentralt her. 

Gjennom tretten kapitler presenteres ulike perspektiver på estetiske innganger til begynneropplæring.
 
Anne Eriksen (1959) er dosent i drama og teater ved UiT Norges arktiske universitet, med lang og variert undervisningserfaring. Hennes forsknings- og utviklingsprosjekter er knyttet til anvendt drama og teater, kulturmøter og estetiske læringsformer i barnehage og skole. Disse temaene har hun skrevet om i både artikler og bokkapitler.
 
Bjarne Isaksen (1970) er førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Isaksen er utdannet innen musikk, pedagogikk og nordisk. Han har utgitt og skrevet i flere bøker om barns kreativitet, lek og utforskning. Han leder forskningsgruppen «Barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæring» (USN). 
 
Redaksjonen har jobbet sammen i flere år, både med undervisning og ulike FoU-prosjekter. Sammen har de tidligere redigert to antologier: Kunsten å samles (2020) og Kunsten å være urolig (2022). 

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245049855
Utgitt:
Utgave:
1
Kunsten å være til stede