Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kunstskapte fellesskap
Språk
Flerspråklig
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
579,-

Kunstskapte fellesskap

Kunstskapte fellesskap inviterer til en samtale om hva fellesskap i og rundt kunsten er og kan være. Hvilke former for samvær og samhørighet preger ulike kunst- og kulturoffentligheter, og hva slags offentligheter bidrar til at det dannes nye kunstskapte fellesskap? Hva skjer når kunst skaper friksjon ved å utfordre etablerte virkelighetsoppfatninger? Hvilke begreper og teorier tas i bruk for å forstå hva fellesskap kan innebære i en kunstnerisk sammenheng?

Gjennom 12 artikler undersøker boka slike spørsmål i en nordisk kontekst. Den begrenser seg imidlertid ikke til profesjonell kunstutøvelse og kunstfeltets egne arenaer, men retter også blikket mot estetiske praksiser som utfolder seg innenfor kulturen i en bredere forstand. Boka er delt inn i tre tematiske deler: fellesskap som ambisjon, fellesskap som praksis og fellesskap under forhandling.

Kunstskapte fellesskap springer ut av forskningsprogrammet «Kunst og sosiale fellesskap», som er et samarbeid mellom Statens Kunstfond i Danmark og Kulturrådet i Norge. Boka presenterer bidrag fra prosjekter som mottok finansiering fra den første fasen av forskningsprogrammet, i tillegg til bestilte artikler.
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245041729
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
424
Kunstskapte fellesskap