Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kvalitetsforhandlinger
Språk
Flerspråklig
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Kvalitetsforhandlinger
Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur

Hva er kvalitet? Hvilke forståelser av kvalitet preger kunsten og kulturen i dag? Og på hvilket grunnlag feller vi våre kvalitetsdommer?

Artiklene i Kvalitetsforhandlinger diskuterer slike spørsmål fra ulike synsvinkler. Boken handler blant annet om kvalitet i kunstneriske arbeidsprosesser, om kvalitetsforståelser i kritikerstanden og i kulturpolitiske dokumenter. Artiklene diskuterer kvalitet i et historisk perspektiv og i relasjon til nye medier, og de ser på hvilke utfordringer diskusjonen om kvalitet står overfor.

Forfattere:
ISBN:
9788245023763
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
544
Kvalitetsforhandlinger