Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
359,-

Lagspill, læring og ledelse, e-bok
Om lagspillenes didaktikk

Denne boken handler om hvordan lagspillene fungerer og hvordan vi kan lære om og lede i lagspill. Hovedspørsmålet som ligger til grunn for boken, er: Hvordan kan vi som trenere og lærere bidra til konstruktive læringsprosesser i de lagspillfellesskapene vi inngår i?

Rekkefølgen på de tre termene i boktittelen – lagspill, læring og ledelse – er et resultat av en bevisst tilnærming:

  • Tilrettelegging for læring må ta utgangspunkt i det som skal læres. Kapittel 2 og 3 handler derfor om lagspillenes kjennetegn, framvekst, fellestrekk og egenart.
  • Siden lagspill i stor grad er et praktisk kunnskapsområde, står praksislæring i sentrum i kapittel 4. Hva ligger i læring som begrep og læring som prosess? Sammenhengen mellom læring i lagspill, læring om lagspill og læring gjennom lagspill framheves.
  • I kapittel 5 og 6 flytter vi fokuset fra de lærende til den som er ment å stimulere læringsprosessene – treneren eller læreren. Her drøftes ulike former for tilrettelegging og veiledning, lagspilltrenerens rolle som leder. Hovedspørsmålet her er hvordan treneren kan utvikle seg til å bli en mer reflekterende praktiker.
Denne andre utgaven er ajourført med nyere referanser og ny forskning.

Bokens målgruppe er studenter som tar universitets- og høyskoleutdanning i idrett og kroppsøving. Også lærere i skolen og lagspilltrenere på alle nivåer – men kanskje spesielt innen ungdomsidretten – vil kunne finne inspirasjon i bokens pedagogiske og lederskapsmessige refleksjoner.

Lars Tore Ronglan er rektor ved Norges idrettshøgskole. Ronglan har skrevet doktoravhandling om gruppedynamikk og ledelse i prestasjonsgrupper i toppidrett. Hans idrettslige bakgrunn er primært fra håndball. Han er gullklokkeinnehaver etter en lang landslagskarriere. I tillegg har han trenererfaring fra både barne-/ungdoms- og elitehåndball.
.
Forfattere:
ISBN:
9788245044324
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
172
Lagspill, læring og ledelse, e-bok