Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Ledelse av kvalitetsarbeid i skolen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
529,-
Forventes utgitt 27.08.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Ledelse av kvalitetsarbeid i skolen

Kvaliteten på utdanningssystemet er noe av det mest avgjørende for barns og unges framtid. Samtidig er det gjennom flere studier påvist betydelige variasjoner i kvalitet mellom skoler, kommuner og regioner i Norge. Innenfor skolesektoren har debatten gjennom flere tiår dreid seg om forståelsen av hva kvalitet er, og hvordan kvalitetsarbeid bør gjennomføres. Knut Roald viste i egen forskning og i boka Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring fra 2012 at kvalitetsarbeid i skolen handler om kollektive læringsprosesser, og denne boka viderefører denne forståelsen gjennom forfatterbidrag basert på nyere norsk forskning.  Kvalitetsutvikling i skolen er da en kontinuerlig læringsprosess, der lærerne, skolelederne, andre ansatte og skoleeierne arbeider systematisk med å sette seg mål, velge tiltak og vurdere tilstanden. De vurderingene som foretas, følges opp med justeringer, nye mål og tiltak.

Når skolekvalitet skal måles og vurderes, omfatter disse prosessene bruk av forskjellige datakilder. Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen har i NOU 2023: 1 Kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i skolen valgt å videreføre de tre kvalitetsdimensjonene som ble lagt fram ved innføringen av et nasjonalt kvalitetssystem i 2004. Disse knytter kvalitet i opplæringen til strukturkvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet.

Men hva betyr dette i praksis? Det handler denne boka om, og ledelse av kvalitetsarbeid belyses gjennom bidragene til elleve forfattere. 

Jan Merok Paulsen og Hilde Forfang er bokas redaktører.


Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245045352
Utgitt:
Utgave:
1
Ledelse av kvalitetsarbeid i skolen