Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
569,-

Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen

Internasjonal forskning viser at utdanningsreformer er avhengig av læreres og lederes individuelle og kollektive kapasitet og skolens samlede innsats for å forbedre elevenes læring. Utvikling av profesjonelle læringsfellesskap gir individer, grupper, hele skolen og skolesystemet mulighet til å være involvert i og påvirke læring over tid. Profesjonelle læringsfellesskap kan neppe utvikles i en skole uten aktiv støtte fra ledere på alle nivåer. 

Gjennom bokas kapitler viser norske forskere tilknyttet nasjonal rektorutdanning at ideen om profesjonelle læringsfellesskap er på vei inn i det norske utdanningssystemet ved at slike fellesskap etableres både på skole-, kommune- og regionalt nivå. Forfatterne bygger kapitlene på sin egen forskning på og mangeårige erfaring med profesjonsutvikling av norske skoleledere. Kapitlene undersøker ulike utfordringer norske skoleledere møter i ledelse av etablering, utvikling og ledelse av profesjonelle fellesskap, og hvordan de møter disse utfordringene. 

Bokas to redaktører er Marit Aas og Kirsten Foshaug Vennebo. 

Marit Aas er professor og faglig ansvarlig for skolelederprogrammene på OsloMet. 

Kirsten Foshaug Vennebo er professor ved OsloMet og har ansvar for rektorutdanningen der. De er begge med i forskningsprosjektet som forsker på den nasjonale rektorutdanningen. 

I tillegg til de to redaktørene er bokas bidragsytere Hedvig Abrahamsen, Fred Carlo Andersen, Brit Bolken Ballangrud, Paul Otto Brunstad, Erlend Dehlin, Anne Berit Emstad, Kristin Helstad, Mari-Ana Jones, Lars Arild Myhr, Jan Merok Paulsen, Siw Skrøvset, Åse Slettbakk, Kirsten Foshaug Vennebo og Marit Aas.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245035575
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
302
Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap i skolen