Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
379,-

Ledelse for en inkluderende skole
- også for elever med stort læringspotensial

Denne boka presenterer et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for tilrettelegging for elever med stort læringspotensial i skolen. Hensikten med boka er å bidra med kunnskap som kan sørge for at alle elever, også de med stort læringspotensial, er inkludert når vi snakker om en inkluderende skole.  

Boka har et tydelig ledelsesperspektiv og gir innsikt i hvordan ledere kan tilrettelegge for en inkluderende skole ved å bygge en kollektiv læringskultur som har fokus på læring for alle. Å realisere målet om en inkluderende skole forutsetter at skoleledere og lærere har nødvendig handlingskompetanse til å kunne identifisere alle elevers forutsetninger, behov og læringspotensial, og til å vurdere om skolen er tilpasset elevenes læringsbehov. 

Avslutningsvis presenterer boka en modell, inkluderingsmodellen, som både forskere, skoleeiere og skolens egne ansatte kan bruke som et analyseverktøy eller som grunnlag for å reflektere over om hvorvidt skolens praksis inkluderer alle, eller om det er behov for endring og forbedring. 

Boka er skrevet av Bård Knutsen og Anne Berit Emstad med bidrag fra Tone Lise Bårdset, Kristin H. Hjertvik og Per-Odd Engen.

Bård Knutsen er førsteamanuensis i biologifagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han har lang erfaring fra grunnskolen, både som lærer og rektor. Knutsen har siden 2007 vært ansatt ved NTNU, der han underviser i naturfagfagdidaktikk. Han har vært engasjert i og ledet større skoleutviklingsprosjekter og forsker på tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial og nyutdannede læreres bruk av alternative læringsarenaer. 
 
Anne Berit Emstad er professor i skoleledelse og innovasjonsleder ved Institutt for lærerutdanningen, NTNU. Hun har lang erfaring fra utdanningsfeltet i kommunesektoren, men har siden 2008 undervist og forsket innen feltet lederutvikling, skoleutvikling, kulturskole og lærerutdanning ved NTNU. Hun har publisert artikler og bøker både nasjonalt og internasjonalt, og de siste årene har hennes forskningsinteresse vært spesielt rettet mot utvikling av profesjonelle læringsfellesskap på ledernivå. 
Forfattere:
ISBN:
9788245037463
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
164
Ledelse for en inkluderende skole