Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
369,-

Lederskjønn i barnehagen
En kunnskapsbasert praksis

Denne boken handler om lederskjønn i barnehagen, hvordan den pedagogiske lederen kan bruke godt faglig skjønn når hun leder personalets pedagogiske praksis. Å utøve lederskjønn innebærer å lede praksis og arbeide med kompetanseoppbygging for å sikre kvalitet i arbeidet med barna. Det involverer en rekke vurderinger og valg som må tas der og da, når personalet er i pedagogiske arbeidsprosesser.

I boken kommer det frem at ikke bare lederen, men hele personalet, uavhengig av faglig bakgrunn, bruker skjønn i sitt arbeid med barna. Forfatteren gir en teoretisk innføring i skjønnsbegrepet, og lederskjønnet ses i sammenheng med utvikling av personalets handlingskompetanser i en lærende barnehage. Pedagogisk handling er bestemt av pedagogiske mål og krever pedagogisk kompetanse. Eksempler på hvordan den pedagogiske lederen kan være en tydelig leder når hun er rollemodell, blir beskrevet og drøftet.

Boken tar utgangspunkt både i andres forskning og forfatterens egen forskning på ledelse i barnehagen. Den retter seg mot barnehagelærerstudenter og mot styrere og pedagogiske ledere i barnehager.

Forfatteren Wenche Aasen er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Hun er også forfatter av boken Teamledelse i barnehagen
Forfattere:
ISBN:
9788245023442
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
157
Lederskjønn i barnehagen