Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Legers læring, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
449,-

Legers læring, e-bok
Veileder i medisinsk pedagogikk

De fleste leger vil i løpet av karrieren involveres i utdanning av yngre leger. Pedagogiske oppgaver som undervisning, veiledning, produksjon av læremateriell og utforming av gode læringsmiljøer utføres daglig ved norske universiteter, sykehus og fastlegekontorer. Likevel mangler mange leger systematisk opplæring i å tilrettelegge for andres læring. 

Denne boken gir praktiske råd om de mest sentrale pedagogiske oppgavene leger kan vente seg. Den inneholder råd om hvordan drive veiledning, gruppeundervisning, forelesninger, eksamensarbeid og studieplanarbeid i både grunn- og spesialistdanning av leger. I tillegg gir den en forskningsbasert innføring i fenomenet legers læring. Medisinsk pedagogikk, det vil si pedagogikk fundert på medisinens premisser, er et raskt voksende forskningsfelt som bidrar med kunnskapsproduksjon som er avgjørende for å forstå og forbedre legeutdanning. 
Boken henvender seg til både erfarne og ferske leger, og alle som har interesse av å utvide eget repertoar av pedagogiske virkemidler. 

Monika Kvernenes er førsteamanuensis i medisinsk pedagogikk og leder  av Enhet for læring ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Hun har jobbet med universitetspedagogikk i over 15 år og har forsket på temaer som klinisk undervisning, veiledning, mentoring og underviseres  forhold til pedagogiske oppgaver. 

Edvin Schei er professor og spesialist i allmennmedisin. Han mottok i 2015 Olav Thon-stiftelsens nasjonale pris for fremragende undervisning, og har skrevet fagbøker om legerollen. Schei forsker på læring i klinisk praksis, og er særlig opptatt av studentaktiverende pedagogikk.
Forfattere:
ISBN:
9788245043907
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
314
Legers læring, e-bok