Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
429,-

Leik i norskfaget

Denne boka presenterer leikne arbeidsmåtar i norskfaget i heile grunnskulen. Leiken er viktig for språklæring og språkutvikling – gjennom leik lærer barn å bruke språket både skriftleg og munnleg i ulike situasjonar. Det er difor mange gode grunnar til å gi leiken meir plass i skulen. 

Boka drøfter korleis ulike former for leik kan bidra til at vi når måla som er sett for norskfaget gjennom grunnskuleløpet – både læringsmål og danningsmål. Forfattarane er erfarne lærarutdannarar og lærarar med lang erfaring frå norskfaget i ulike skuleslag. 

Magnhild Selås er professor i nordisk språkvitskap ved UiA og professor II ved NLA Høgskolen. Tone Helene Skattør er høgskolelektor i norsk ved NLA Høgskolen.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245040203
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
188
Leik i norskfaget