Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Litteraturkanon i norskfaget - historiske liner, aktuelle utfordringar, e-bok
Språk
Nynorsk
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
389,-

Litteraturkanon i norskfaget - historiske liner, aktuelle utfordringar, e-bok

Kva skal vi lese, og korleis bør vi lese og tolke litteratur i skolen? Korleis har litteraturkanon endra seg? Slike spørsmål står sentralt i denne boka om litteraturundervisning i norskfaget frå ca. 1800 til dag. Boka omtalar og drøftar tekstutval, fagplanar, litteratursyn, lesemåtar, analysemetodar og litteraturhistorieskriving. Det blir lagt særleg vekt på litteraturutval for ungdomstrinna og den vidaregåande skolen. Siste kapittel tek opp fagfornyinga og dei gevinstar og utfordringar denne reforma fører med seg. 

Torill Steinfeld er professor emeritus ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo. Bente Aamotsbakken er professor emeritus ved Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Søraust-Noreg. Mads Breckan Claudi er førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo.
Forfattere:
ISBN:
9788245044010
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
231
Litteraturkanon i norskfaget - historiske liner, aktuelle utfordringar, e-bok