Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
322,-

Livet bak tallene, e-bok
Dårlige levekår og fattigdom i barnefamilier sett innenfra og hva vi kan gjøre..

I Norge lever over 110 000 barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Det viser tall fra SSB. Disse barna har ikke de samme godene og mulighetene som andre barn, og det kan skape sosial ulikhet. Livet bak tallene gir kunnskap om hva sosiale ulikheter og dårlige levekår er, hva levekårstress over tid kan medføre for barnefamilier og hvordan det påvirker hverdagsliv og framtidsmuligheter.

Boken er et bidrag i å bekjempe den økende sosiale ulikheten og fattigdommen i Norge, og tar blant annet til orde for en hjernehelsefremmende praksis. En slik praksis utvikler kunnskap på tvers av fag og tjenester hvor man tar et felles ansvar for å fremme gode levekår for alle. Boken viser også hvilke overordnede betingelser på nasjonalt nivå som er nødvendige, og den har mange eksempler på hvordan Nav og kommuner kan jobbe for å bedre levekårene til barnefamilier.

Dette er en lærebok for studenter til velferdsprofesjonene, herunder helse, barnehage og skole. Men den er også en inspirasjonsbok for det praktiske fagfeltet og ledelse, samt et bidrag inn i politiske beslutningsprosesser på området.

Karin Gustavsen
er førstelektor og utdannet sosiolog/cand.polit og sosionom. Hun har lang erfaring fra offentlig forvaltning, samfunnsforskning, undervisning, ledelse og fagutvikling. Hun har vært medforfatter i flere fagbøker, skrevet forskningsrapporter og artikler, og holdt en rekke foredrag. Gustavsen har i mange år vært engasjert i bokens tema, og den kan ses som en oppsummering av arbeid for å bedre levekår for utsatte grupper. Hun er for tiden seniorrådgiver/samfunnsviter ved KORUS Sør i tillegg til å være frilanser.


Forfattere:
ISBN:
9788245046793
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
206
Livet bak tallene, e-bok