Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Los geht's 9 Arbeidsbok NYN
Format

Spiral

Spiral

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
299,-

Los geht's 9 Arbeidsbok NYN
Tysk for ungdomstrinnet

Los geht's er eit læreverk i tysk for 8.-10. trinn med eit realistisk omfang samtidig som verket byr på eit omfattande materiale til individualisering i klasserommet. Verket oppmuntrar elevane til å bruke språket frå første dag og til å reflektere rundt korleis dei lærer seg det.Elevane skal få kunnskap om geografi, menneske, litteratur, kunst og kultur frå dei tyskspråklege landa. Los geht's har ein god struktur for effektiv, morosam og lett språklæring.Los geht's 9 Arbeidsbok byr på mange og varierte oppgåver. Det finst oppgåver som øver opp ordtilfanget, tekstforståinga, grammatikken og Landeskunde, dessutan finn ein mange kreative oppgåver knytte til spel og leikar. Kvar leksjon blir avslutta med «test deg sjølv» og evaluering av eigen innsats. Her er også ei grammatisk ordliste, eit alfabetisk oversyn over grammatiske termar med forklaring av omgrepet, eksempel på bruk og peikar til grammatikken.
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788252167320
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
144
Trinn:
9
Los geht's 9 Arbeidsbok NYN