Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Marknadsføring og innovasjon, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211039408
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Verk:
Salg, service og reiseliv
Trinn:
VG1
Marknadsføring og innovasjon, d-bok

Marknadsføring og innovasjon, d-bok
Salg, service og reiseliv Vg1

Marknadsføring og innovasjon er ein del av læreverket for Vg1 sal, service og reiseliv frå Fagbokforlaget. Boka tar føre seg grunnleggande kunnskap om forbrukaråtferd, teknologi, trendar og idéutvikling, konkurransemiddel, marknadsplanar, marknadskampanjar, sal, administrative funksjonar og gjeldande regelverk for yrket. 

Boka er rikt illustrert, og teksten er lett å lese.

Fagbokforlaget sitt læreverk i Vg1 sal, service og reiseliv består av tre bøker:
  • Forretningsdrift
  • Marknadsføring og innovasjon
  • Kultur og samhandling
Læreverket har ein nettressurs med innhald for både elev og lærar med omgrepsdatabase og aktivitetsforslag.
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
129,-

Bøker i samme serie