Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

På lager - sendes nå
229,-

Matematikk på barns premisser
Lekende, utforskende og problemløsende barn i barnehagen

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna opplever matematikkglede! 

Matematiske muligheter i barnehagen oppstår ofte spontant i barns lek og nysgjerrige utforsking. Når ansatte i barnehager er oppmerksomme på barns interesser og engasjement, kan de støtte barns initiativ og kreativitet på ulike måter. Rammeplanen foreslår at personalet skal legge til rette for barns matematiske erfaringer gjennom å berike lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler. Men hva skal vi være oppmerksomme på? Hva skal vi berike med? Og hvordan skal vi gjøre det på barns premisser?  
 
Denne boken er ikke en lærebok i matematikk, men gir lettleste og korte teoretiske innføringer, praksisfortelleringer og konkrete eksempler på lekende og utforskende tilnærminger til matematikk. Boken kan bidra til at du kan utvikle din kunnskap om utforsking, problemløsing og matematiske samtaler og utvide din verktøykasse om hvordan du kan legge til rette for dette i barnehagehverdagen.  
 
Boken er relevant for alle som er interessert i å styrke sin matematiske oppmerksomhet og bli en matematikkgledesspreder i barnehagen. Det gjelder både ansatte og ledere i barnehagen og studenter i barnehagelærerutdanningen som snart selv skal jobbe i barnehagen. 

Forfattere:
ISBN:
9788245041545
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
92
Matematikk på barns premisser