Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matematikksamtaler
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
435,-

Matematikksamtaler
Undervisning og læring - analytiske perspektiv

Dette er ei fagbok med fokus på at samtaler har betydning for å lære matematikk. Kapitlenes ulike tilnærminger viser et mangfoldig didaktisk felt. Det handler ikke om å definere én riktig måte å samtale på, men å løfte fram fruktbare samtaleformer knyttet til ulike læringsmål i ulike miljø. Barn og unge skal søke innsikt i matematiske sammenhenger, utvikle fakta- og tabellkunnskap, undersøke og bruke teknikker, lytte til forklaringer, formulere og prøve ut antagelser, finne og forandre strategier. Det skal foregå dybdelæring individuelt og i samspill. Boka handler om flerspråklige barn og unge, om matematikksamtaler i barnehage, i grunnskolens barne- og ungdomstrinn – om samtaler mellom elever som arbeider med matematikk på datamaskin, som arbeider med sannsynlighet og risiko, som samarbeider med bedrifter, som knytter matematikk til lekende kreativitet. Boka løfter samtaleanalyse som grunnlag for innsikt i fagdidaktisk praksis. Fokus er noen ganger på elevers samtaler, andre ganger på hvordan lærere danner rom for barn og unges matematisering, deres matematiske samspill – deres samtaler. Slik er den aktuell for studenter på alle nivå i lærerutdanningene og i forskerutdanning. Den er aktuell for lærere. Disse forfatterne har bidratt i boka: Marit Johnsen-Høines, Rune Herheim, Nuria Planas, Vigdis Flottorp, Toril Eskeland Rangnes, Kjellrun Hiis Hauge, Helle Alrø, Marie Sjøblom, Tamsin Meaney, Gert Monstad Hana, Ove Gunnar Dragset, Ole Enge, Anita Valenta, Lisa Bjørlund Boistrup og Martin Carlsen.  

Forfattere:
ISBN:
9788290898736
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
264
Matematikksamtaler