Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Matematikkvansker
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
189,-

Matematikkvansker
Teori, kartlegging og tiltak

Det er viktig at matematikkvansker oppdages tidlig, slik at læreren kan sette i verk tilpassede tiltak på et tidlig tidspunkt. Boka handler om en arbeidsmodell som vektlegger nytten av å bruke ulike kartleggingsinstrumenter og systematiske, tilpassede tiltak.


Boka har tre deler: 
  • Del 1: Hva er det? · Hva er matematikk og matematikkvansker? · Sentrale kjennetegn · Årsaker 
  • Del 2: Roller og ansvar · Skolens ansvar · PP-tjenestens ansvar · Statpeds og spesialisthelsetjenestens ansvar 
  • Del 3: Hva virker? Tiltak · Motivasjon, interesse og mestring · Ferdighetstrening · Problemløsning · Rettigheter for elever med matematikkvansker 

Målgruppe er lærere, PP-rådgivere og skoleledere i grunnskolen og videregående skole. Også nyttig for ansatte i barnehagen, foresatte og alle som ønsker å vite mer om matematikkvansker og hvordan det kan håndteres.

Forfattere:
ISBN:
9788245037838
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
72
Matematikkvansker