Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
749,-

Materialkunnskap
En innføring i bygningsmaterialer

Denne fagboken gir en bred oversikt over og innføring i egenskapene og bruksområdene til de mest vanlige bygningsmaterialene.

Materialene som omtales, er i bruk i norsk byggevirksomhet både i husbygging og anleggsvirksomhet.
I den nye revisjonen av boken er materialene strukturert etter fire materialgrupper: mineralske, metalliske, organiske og syntetiske materialer. Materialene presenteres på en ensartet måte og med samme detaljeringsnivå. Videre er utdatert informasjon erstattet med oppdatert, og det er lagt til et kapittel hvor materialene sammenlignes på en visuell måte.

De primære målgruppene for boken er elever og studenter på linjer for bygg og anlegg: på videregående skoler, på tekniske fagskoler og på ingeniørhøgskoler. Boken egner seg dessuten som innføringsbok i materialkunnskap for arkitektur- og ingeniørutdanning på universitetsnivå, til bedriftsintern opplæring og til selvstudier.

Bjørn Normann Sandaker er sivilingeniør, dr.ing. og professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), og professor II ved Fakultetet for arkitektur og design ved NTNU. 

Solveig Sandness er sivilingeniør bygg og førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).

Begge forfatterne har lang undervisningserfaring i emnene materialer, konstruksjoner, byggeteknikk og bygningsfysikk. 

Forfattere:
ISBN:
9788245038460
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
248
Materialkunnskap