Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
349,-

Mentaliseringsbasert terapi for engstelig unnvikende personlighetsproblematikk
En behandlingsguide

Engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse (UvPF) er forbundet med redusert livskvalitet, høyt lidelsestrykk, omfattende komorbiditet med andre psykiske lidelser, og et betydelig redusert funksjonsnivå. Det er risiko for at tilstanden blir kronisk, og det å ha en personlighetsproblematikk er en negativ prognostisk faktor for utbytte av tradisjonell psykoterapeutisk behandling. Til tross for dette blir det i liten grad forsket på denne «forsømte lidelsen», og det er et stort behov for mer kunnskap og mer effektive behandlingstilnærminger. Det er stor etterspørsel etter mer spesialiserte behandlingstilbud, men det foreligger svært lite litteratur om temaet. 
 
I denne boken viser forfatterne hvordan en etablert og veldokumentert behandlingsmodell, mentaliseringsbasert terapi (MBT), kan tilpasses til UvPF, og gir leseren et teoretisk overblikk og konkrete kliniske verktøy i behandlingen.
 
Aleksander Husby Carlsen er psykologspesialist og har jobbet i flere år med personlighets-, rus- og avhengighetsproblematikk. Han er godkjent MBT-terapeut, veileder ved Institutt for Psykoterapi, og har omfattende erfaring med både gruppe- og individualterapi.
 
Henning Jordet er privatpraktiserende psykologspesialist og leder av Institutt for mentalisering. Han har tidligere jobbet i og ledet spesialiserte poliklinikker for personlighetspsykiatri, og har omfattende erfaring fra undervisning og veiledningsvirksomhet. Jordet er internasjonalt godkjent MBT-terapeut, veileder og underviser.
Forfattere:
ISBN:
9788245049329
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
215
Mentaliseringsbasert terapi for engstelig unnvikende personlighetsproblematikk