Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Mobilisering for mobilitet
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Digital ressurs i salg
0,-

Mobilisering for mobilitet
Formidling av fri scenekunst

Fri scenekunst i Norge høster anerkjennelse for å holde et høyt kunstnerisk nivå, og mange kunstnere og kompanier opplever stor etterspørsel både nasjonalt og internasjonalt. Norske scenekunstnere bidrar dessuten til å utvikle scenekunst som kunstform og som selvstendig fagfelt. Til tross for dette har både kunstnere, organisasjoner og politikere i ulike sammenhenger pekt på at fri scenekunst vises og ses for lite. I denne rapporten analyseres hva som påvirker visningsmulighetene for fri scenekunst i Norge i dag. 

Oppmerksomheten rettes mot forhold som finansiering av både kunstnerne og arenaer, kunstnernes holdninger, normer og estetiske praksiser og flere andre strukturer som påvirker mobiliteten til den enkelte forestillingen. I tillegg er produksjonene og arenaene i seg selv i fokus: Hvilke estetiske orienteringer og arbeidsmåter preger den frie scenekunsten, og hvordan påvirker disse orienteringene og arbeidsmåtene produksjonenes mobilitet?

Ola K. Berge er seniorforsker (Ph.D) og har arbeidet med kulturliv og kulturpolitikk ved Telemarksforsking siden 2009. Han er særlig opptatt av utenriks kulturpolitikk, men også generelle kunstsosiologiske og kulturpolitiske temaer som kulturarbeidsliv, kultur for barn og unge, og digital kulturproduksjon/-distribusjon.

Bård Kleppe har forsket på kulturliv og kulturpolitikk ved Telemarksforsking siden 2008 og har ledet og gjennomført en rekke forskningsprosjekter på dette feltet. Doktoravhandlingen hans var en studie av scenekunst og scenekunstpolitikk i tre europeiske land. Scenekunst har også vært tema for en rekke andre av Kleppes forskningsbidrag.

Ine Therese Berg er førsteamanuensis i drama og teater ved NTNU og har blant annet bakgrunn som kurator, faglig rådgiver og kritiker. Berg forsket på publikumsdeltagelse i sin doktorgradsavhandling og har vært redaktør og bidragsyter i flere utgivelser om norsk scenekunst.

Anne-Sofie Hjemdahl er seniorforsker (Ph.D) og har arbeidet med kulturliv og kulturpolitikk ved Telemarksforskning siden 2019. Hun er særlig opptatt av kulturarv, museer og kunnskapsproduksjon, men også temaer som kulturarbeidsliv og kultur for barn og unge.
Forfattere:
ISBN:
9788270812059
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
148
Mobilisering for mobilitet