Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Fleksibind

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
709,-

NORSKBOKA
vg2 yrkesfag

NORSKBOKA gir elevane ei grundig innføring i ei rekke sjangrar. 

Første del av boka rettleiar elevane gjennom ulike former for informerande og argumenterande tekstar, i tillegg til arbeid med fiksjonstekstar. Dessutan inneheld den ein underdel om språk og kultur, i tillegg til ei heilt unik «verktøykasse» med generelle tips og reglar. Undervegs møter elevane spennande oppgåver og oppdrag, som viser dei korleis fagstoffet i boka er relevant ikkje berre i situasjonen som skuleelevar, men òg som yrkesutøvarar og medborgarar i framtida.  

Andre del av boka er ei fyldig tekstsamling med hovudvekt på nyare, engasjerande tekstar. Her finn elevane eit breitt utval skjønnlitterære tekstar og saktekstar. Tekstane har varierte oppgåver på fleire nivå, og inviterer til arbeid med yrkesrelevans og andre former for dybdelæring. 

NORSKBOKA møter elevane der dei er. Dei får bruke og utvikle kompetansen sin, og jobbe med innhald som tar fagvalet deira på alvor. 

Forfattere:
ISBN:
9788211035813
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
400
Verk:
NORSKBOKA
Trinn:
VG2
NORSKBOKA