Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Norsk treindustri - en bransjeoversikt
Gå til ressurs
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Forventes utgitt 01.07.2024
49,-

Norsk treindustri - en bransjeoversikt
Fagbok treindustri

Norsk treindustri - en bransjeoversikt tilhører en serie på i alt 12 bøker og 12 lydbøker som Fagbokforlaget i samarbeid med Stiftelsen Norges Byggskole gir ut i 2019/2020. De bygger på tidligere utgivelser av fagbøker innen trelastfaget, utgitt av Norges Trelastskole. Målgruppen for denne serien er lærlinger og praksiskandidater som skal forberede seg til tverrfaglig teoretisk eksamen i Trelastfaget Vg3. 


Alle bøkene i serien er oppdatert til forholdene innen faget anno 2019. Stiftelsen har som overordnet målsetning å fremme kompetansen i treindustrien og byggenæringenfor øvrig, og er glad for den fornyelsen av fagstoffet som disse bøkene nå gir mulighet for. Ved siden av Norsk treindustri - en bransjeoversikt utgjør utgivelsene i alt disse titlene:
 1. Høvelmaskiner
 2. Produksjon av høvellast
 3. Sagmaskiner
 4. Sortering av trelast
 5. Produksjon av skurlast
 6. Tørking og energiproduksjon
 7. Treteknologi
 8. Verktøyhold
 9. Styrings - og reguleringsteknikk i trelastindustrien
 10. Kvalitetssikring i trelastindustrien
 11. Produksjon av limtre
Forfattere:
ISBN:
9788211049421
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
48
Trinn:
VG3
Norsk treindustri - en bransjeoversikt