Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Omsorg for døende og deres pårørende
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
179,-

Omsorg for døende og deres pårørende
Å være der og være nær

Å dø er en viktig hendelse i alle menneskers liv – for den som skal dø, og for de som skal leve videre med minnene fra denne siste tiden.


Vår intensjon er å skape en større åpenhet om det som skjer når et

menneske skal dø, samt å gi både kunnskap og handlingskompetanse til deg som står nær. Ikke minst vil vi gi mot til å være der – når døden er nær.


Dette heftet er skrevet for alle oss som kan trenge å forstå hva som skjer i den siste delen av livet, og som kan trenge hjelp underveis for å støtte den døende og de nærmeste. Heftet kan slik sett leses av hvem som helst, også helsepersonell.


Innhold

- Samspillet mellom den døende personen, de nærmeste og andre hjelpere
- Møte hele mennesket – verdigrunnlag og helhetlig forståelse
- Lindre lidelse og unngå tilleggsplager
- Øke velvære
- Overganger og balanseganger – når er det nok?
- Når døden er der – og tiden etterpå
- Hvordan ivareta deg selv som hjelper?

Astrid Rønsen er sykepleier, førstelektor og fagansvarlig for tverrfaglig videreutdanning i palliativ omsorg ved NTNU i Gjøvik.

Ellen Marie Lykke Trier er ansatt som stipendiat ved VID vitenskapelige høgskole, studiested Diakonhjemmet. Hun forsker på palliasjon i kommunehelsetjenesten og pårørendes erfaringer.

Forfattere:
ISBN:
9788245044034
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
80
Omsorg for døende og deres pårørende