Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Oppgave- og casesamling i økonomi- og virksomhetsstyring

Denne oppgave- og casesamlingen inneholder et bredt utvalg av oppgaver som belyser sentral tematikk innen fagområdet økonomistyring og virksomhetsstyring. 

Den andre utgaven inneholder flere endringer som bidrar til å støtte studentene i deres læringsprosesser. Når det gjelder bokens struktur, er viktige endringer:

 • Nye oppgaver som oppsummerer viktige forkunnskaper fra de grunnleggende kursene innen økonomistyring og finansregnskap.
 • En mer standardisert og oversiktlig struktur for løsningen av oppgaver om beslutningsrelevante inntekter og kostnader.
 • Flere komplette eksamenssett med utfyllende løsningsforslag og en presentasjon av de vanligste feilene studentene har gjort under eksamen.
 • Gruppering av oppgavene i et standard og et utvidet oppgaveprogram. Gjennomføring av standardprogrammet er nødvendig for å nå læremålene, mens det utvidede oppgaveprogrammet inneholder oppgaver som skal forsterke læring og bidra med arbeidslivsrelevant kompetanse.  

Fagområdet økonomi- og virksomhetsstyring utvikler seg kontinuerlig, og andre utgave inneholder flere endringer som bidrar til å øke bokens relevans. Viktig i denne sammenheng er nye oppgaver om:

 • bedriftenes samfunnsansvar og bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling,
 • utfordringer knyttet til å sikre forsvarlig egenkapital samt
 • beregning av kapitalbehov ved oppstart av ny virksomhet.

Oppgavene i denne boken er delt i fire grupper, etter hvilket formål de har:

 • Kontrolloppgaver som tester viktige kunnskaper fra lærebok og forelesninger.
 • Temaoppgaver som tester ferdigheter når det gjelder løsning av både allmenngyldige og bransje- og virksomhetsspesifikke styringsproblemer.
 • Caseoppgaver som tar utgangspunkt i fem bedriftscaser, der alle er beskrevet i boken.
 • Refleksjonsoppgaver som skal styrke studentenes evne til kritisk tenkning.

Boken inneholder gjennomarbeidede løsningsforslag, og mange av oppgavene har regnearkløsninger som er tilgjengelige på www.ovs.fagbokforlaget.no.
Forfattere:
ISBN:
9788245044836
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
401
Verk:
Økonomisk styring
Oppgave- og casesamling i økonomi- og virksomhetsstyring