Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket 1 Arbeidsbok BM/NYN, brettbok
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
59,-

Ordriket 1 Arbeidsbok BM/NYN, brettbok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket er et prisvinnende norskverk for hele barnetrinnet. Verket legger opp til et systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede.

Arbeidsbok 1 gir elevene trening i lesing og skriving. I tillegg repeterer hvert kapittel bokstavene i den aktuelle bokstavgruppa. Ord- og begrepstrening er viet stor plass i boka for å sikre en felles begrepsforståelse og øke elevenes ordforråd. Gjenkjennelige og varierte oppgaver sørger for en fleksibel og motiverende innlæring. Arbeidsboka kan brukes uavhengig av de andre bøkene på 1. trinn. 

Supplerende oppgaver finnes på ordriket.no.
Arbeidsboka finnes også i digital utgave. 
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788211048691
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
112
Trinn:
1
Ordriket 1 Arbeidsbok BM/NYN, brettbok