Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Nynorsk
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
169,-

Ordriket 1 Arbeidsbok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket er eit prisvinnande norskverk for heile barnetrinnet. Verket legg opp til eit systematisk arbeid med dei grunnleggande ferdigheitene, samtidig som det fremmar leselyst og leseglede.


Arbeidsbok 1 gir elevane trening i lesing og skriving. I tillegg repeterer kvart kapittel bokstavane i den aktuelle bokstavgruppa. Ord- og omgrepstrening har fått stor plass i boka for å sikre ei felles omgrepsforståing og auke ordforrådet til elevane. Gjenkjennelege og varierte oppgåver sørger for ei fleksibel og motiverande innlæring. Arbeidsboka kan brukast uavhengig av dei andre bøkene på 1. trinn. 


Supplerande oppgåver finst på ordriket.no.


Arbeidsboka finst òg i digital utgåve. Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788211036797
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
104
Verk:
Ordriket
Trinn:
1
Ordriket 1 Arbeidsbok