Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Plager i bekken og hofter
Forfattere:
ISBN:
9788245024685
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
238
Gå til ressurs
Plager i bekken og hofter

Plager i bekken og hofter
En guide til diagnostikk og behandling

Plager i bekken og hofter er en klinisk håndbok med konkrete og praktiske råd om diagnostikk og behandling av muskel- og skjelettrelaterte plager i bekken–hofte-regionen. I tillegg til nødvendig bakgrunnskunnskap gir boken detaljert beskrivelse av symptomer, funn, diagnostiske kriterier og behandlingsmuligheter ved de fleste tilstandene i området, og om særlige forhold ved langvarige tilstander. Hvert kapittel har et kort sammendrag med den viktigste informasjonen og tilstandene, samt sentrale referanser. 

Boken suppleres av relevante nettressurser, som kasuistikker, miniforedrag og videoer av alle de kliniske undersøkelsene som er omtalt.

Plager i bekken og hofter er skrevet for fysioterapeuter, leger, kiropraktorer, manuellterapeuter og andre helsearbeidere som arbeider med denne pasientgruppen. Boken egner seg også for studenter innen muskel–skjelett-området.


Niels Gunnar Juel er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, overlege ved Oslo universitetssykehus og dr.philos. og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Juel har interessert seg spesielt for plager knyttet til bekken og hofter i over 30 år og samarbeider med radiologer, ortopeder og fysioterapeuter på feltet. Han underviser studenter, fysioterapeuter og leger om bevegelsesapparatet, og driver aktiv forskning. Han har også utgitt lærebøkene Norsk fysikalsk medisin (3. utg. 2014) og Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet (2. utg. 2018).
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
379,-