Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
479,-

Politiledelse som praksis

Ledelse-som-praksis-perspektivet forstår ledelse som en kollektiv praksis, hvor fokuset er på leder–medarbeider-relasjoner heller enn på den individuelle leder. Perspektivet bidrar med kunnskap om ledelse i alle typer av organisasjoner. 

Politiledelse som praksis er basert på mangeårig forskning på politiledelse, og boken demonstrerer hvordan perspektivet gir en helhetlig forståelse av ledelse i politiet. Bokens argument er: for å forstå det komplekse fenomenet ledelse, må alle forhold som hemmer og fremmer læring, utvikling og endring identifiseres.

Boken er organisert ut fra følgende temaer som samlet sett gir en helhetlig forståelse av hva politiledelse som praksis er:

 • Hvorfor ledelse-som-praksis-perspektivet gir en alternativ og viktig tilnærming for til økt kunnskap om ledelse generelt og politiledelse spesielt.
 • Hva politiledelse som praksis vil være – og hvordan politiledelse som praksis kan studeres.

Politiledelse som praksis viser til fire hovedkomponenter som dynamiske og kontinuerlig utviklende prosesser: 

 • Strategier – i henhold til organisasjon/profesjon
  • Politiets samfunnsoppdrag og organisering
  • Strategier som praksis
 • Fellesskap
  • Organisasjonskultur og politikultur
  • Tilhørighet, praksisfellesskap og kompetanse
 • Deltakelse
  • Meningsskaping og handlingsrom
  • Makt og politikk
 • Aktiviteter
  • Læring som praksis
  • Endring og endringsledelse som praksis

Boken er forskningsbasert med betydelig teoretisk forankring. Den henvender seg både til ledere på alle nivåer og til medarbeidere.  Det betyr at den er relevant for praktikere i alle typer organisasjoner, og spesielt for politiledere og politiansatte. Studenter på Politihøgskolen, andre høyskoler og universiteter vil også ha utbytte av boken. Og ikke minst bør forskere generelt og ledelsesforskere spesielt finne boken relevant.

Cathrine Filstad er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Politihøgskolen i Oslo. Hun har ph.d. i organisasjonslæring og kompetanseledelse fra Handelshøjskolen i Aarhus, Danmark. 

Forfattere:
ISBN:
9788245027877
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
250
Politiledelse som praksis