Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Politirapport
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
749,-

Politirapport

Denne læreboken gir en grundig gjennomgang av rapportskriving for politi­ tjenestemenn og -kvinner  som skal arbeide med generell etterforskning.

Fjerde utgave er oppdatert og i tråd med straffeloven av 2005 som iverksettes oktober  2015. Ny versjon av BL (systemet  politirapporter produseres i) kommer samtidig med at ny straffelov  trer i kraft.

I Politirapport lærer du om de mest brukte rapportene som brukes i politi­ arbeidet. Forfatterne gjennomgår retningslinjene, instruksene og lovene som angår  politiets  rapporteringsarbeid, men først og fremst er bokens  innhold knyttet til hva som er relevant innhold  i politiets rapporter. Politiavhøret står særlig sentralt, og planlegging, gjennomføring og  dokumentasjonskravpresen­ teres grundig når det gjelder kontakt med fornærmede, vitner og  mistenkte.

Politirapport  må sees i sammenheng  med læreboken Etterforskningsmetoder - en innføring.

Ole  Thomas  Bjerknes  underviser  i etterforsking  og rapportskriving ved Politihøgskolen i Oslo.  Han har erfaring fra etterforskningsarbeid i politiet og ved Kripos. Bjerknes har deltatt i mange  nasjonale  utviklingsarbeider innen politiavhør, bruk av lyd- og bildeopptak og  vitnekonfrontasjoner. Bjerknes er medforfatter av læreboken Etterforskningsmetoder -  en innføring.

Eldrid  Williksen er  leder  for  registerforvaltningen ved  Kripos. Hun har bakgrunn som etterforsker og etterforskningsleder i politiet  og ved Kripos.Williksen har arbeidet som faglærer i rapport- og etterforskingslære ved Politihøgskolen i Oslo.
Forfattere:
ISBN:
9788241207266
Utgitt:
Utgave:
4
Politirapport