Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Problemorientert litteraturundervisning
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
449,-
Forventes utgitt 08.10.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Problemorientert litteraturundervisning

Å betrakte litterære tekster som meningsfulle problemer, har vist seg å vekke elevengasjement og elevdeltakelse hos aktive og lite aktive elever på tvers av trinn. Med startpunkt i ideene som ligger til grunn for fagfornyelsen, tar denne boken til orde for en ny måte å undervise i litteratur på som tar elevens deltakelse og den litterære teksten på alvor. 

Med eksempler fra mellomtrinn, ungdomsskole og videregående skole viser boken hvordan og hvorfor åpenhet og risiko i litteraturarbeidet både er engasjerende og faglig meningsfullt. 

Atle Skaftun er professor ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Margrethe Sønneland er førsteamanuensis ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger.
Forfattere:
ISBN:
9788245038361
Utgitt:
Utgave:
1
Problemorientert litteraturundervisning