Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Produksjon av høvellast
Gå til ressurs
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Forventes utgitt 01.07.2024
69,-

Produksjon av høvellast
Fagbok treindustri

Produksjon av høvellast tilhører en serie på i alt 12 bøker som Fagbokforlaget i samarbeid med Stiftelsen Norges Byggskole
gir ut i 2019/2020. De bygger på tidligere utgivelser av fagbøker innen trelastfaget, utgitt av Norges Trelastskole. Målgruppen for denne serien er lærlinger og praksiskandidater som skal forberede seg til tverrfaglig teoretisk eksamen i Trelastfaget Vg3.

Lydbøker: https://treteknisk.vgs.forlagshuset.no/

Alle bøkene i serien er oppdatert til forholdene innen faget anno 2019. Stiftelsen har som overordnet målsetning å fremme kompetansen i treindustrien og byggenæringen for øvrig, og er glad for den fornyelsen av fagstoffet som disse bøkene nå gir mulighet for. Ved siden av Produksjon av høvellast utgjør utgivelsene i alt disse titlene:
1. Høvelmaskiner
2. Norsk treindustri - en bransjeoversikt
3. Sagmaskiner
4. Sortering av trelast
5. Produksjon av skurlast
6. Tørking og energiproduksjon
7. Treteknologi
8. Verktøyhold
9. Styrings - og reguleringsteknikk i trelastindustrien
10. Kvalitetssikring i trelastindustrien
11. Produksjon av limtre

Forfattere:
ISBN:
9788211049414
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
84
Trinn:
VG3
Produksjon av høvellast