Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Produksjon av olje og gass, Brettbok
Språk
Bokmål
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
149,-

Produksjon av olje og gass, Brettbok

Boka er utarbeidet for å brukes i fagstudier ved høgskoler/universiteter og ved gjennomføring av de kompetansegivende kursene som er utarbeidet av Betongopplæringsrådet. Den erstatter den tidligere "Grunnleggende Betongteknologi".

Boka vil også være nyttig for andre som arbeider med betong, spesielt arkitekter, rådgivende ingeniører, byggherrer og miljørådgivere.

Boka er bygd opp slik at den kan fungere som et oppslagsverk. Den er delt i tre hoveddeler som kan brukes samlet eller hver for seg.

Del A Betong som byggemateriale; en kort-fattet innføring i betongens verden, med oversiktlige kapitler om regelverk, egenskaper og miljøpåvirkning.

Del B Betongens sammensetning, struktur og egenskaper, går dypere inn i materialtek-nologien og ser på sammenhengen mellom delmaterialer, blandings-forhold, materialstruktur og betongens egenskaper som bygnings-materiale.

Del C Bygging med betong; viser hvordan systemet av lover, forskrifter og standarder binder sammen prosjektering og utførelse. Her beskrives mer detaljert planlegging og gjennomføring av betongarbeidene for å sikre full utnyttelse av betongmaterialets og betongkonstruksjonens potensiale.
Forfattere:
ISBN:
9788241207303
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
180
Produksjon av olje og gass, Brettbok