Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Profesjon og organisasjon
Forfattere:
ISBN:
9788245032727
Utgitt:
Utgave:
2
Gå til ressurs
Profesjon og organisasjon

Profesjon og organisasjon

Dette er en bok for profesjonsutøvere og de som skal lede dem. Den dekker områder som er viktig å ha kunnskap om for å forstå og mestre utfordringer i dagens arbeidsliv, uansett profesjon:

 • Forventninger til profesjonsutdannede 
 • Profesjon og profesjonalitet
 • Skjønn og autonomi 
 • Individuell og felles læring – lærende virksomheter
 • Kultur og verdier – arbeidslivet i Norden
 • Styringsformer og ytringsfrihet – tillit og ansvar
 • Dømmekraft, dilemmaer og integritet
 • Lærende møter og samtaler – konstruktiv kommunikasjon
 • Ledelse og profesjonsutøvelse
 • Profesjonsutvikling og profesjonelle læringsfellesskap 
 • Teori og kunnskap i praksis – profesjonell klokskap
 • Eksempler fra ulike virksomheter og sektorer, blant annet utdanning og oppvekst, helse og omsorg, forvaltning, teknologi og politi

Målgruppen er studenter ved profesjons- og ledelsesutdanninger, ulike etter- og videreutdanninger, samt profesjonsutøvere og ledere som ønsker å reflektere over og forbedre egen praksis. 

Den kan også være til nytte om man rett og slett ønsker å oppdatere seg, og for forskere som arbeider opp mot praksisfeltet.

De fleste kapitlene er enten nyskrevet eller omskrevet fra tidligere utgave.


Eirik J. Irgens er professor i utdanningsledelse ved NTNU. Foruten å være utdannet lærer med tilleggsutdanning i språk, økonomi og ledelse, har han doktorgrad fra Copenhagen Business School, hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Trondheim og Master in Education fra University of California, Davis. Irgens har arbeidet som lærer, som opplæringsleder i industrien, som professor i kunnskapsledelse og med organisasjons- og lederutvikling i privat og offentlig sektor. 
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
549,-