Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
559,-

Profesjonell muntlighet
Tydelig, troverdig og ansvarlig

Læreres viktigste arbeidsredskap er stemmen. Samtidig består kommunikasjon av så mye mer enn bare stemmen. I denne boka beskriver forfatterne ulike sider ved det profesjonelle muntlige uttrykket. Skriftlige tekster fagfellevurderes, men hvem kan hjelpe oss å kvalitetssikre det muntlige uttrykket? Hvordan kan vi som bruker det muntlige i vår profesjon, sikre oss at vi blir sett, hørt og forstått?

Forfatterne viser hvordan det muntlige uttrykket også er en kroppslig handling, knyttet til pust og sanser. Gjennom å forankre den muntlige uttrykkshandlingen i kunnskap om kroppens fysiologi og anatomi gir boka den profesjonelle, muntlige kommunikasjonen et utvidet perspektiv og plasserer grunnleggende muntlige ferdigheter som del av en personlig, kroppslig kunnskap. 

Boka beskriver muntlighet som en spesifikk uttrykksform med karakteristiske uttrykksmidler og uttrykksmåter, og den viser hvordan grunnleggende muntlige ferdigheter kan utvikles, øves og vurderes som grunnlag for undervisning og læring. Boka gir et unikt bidrag til et fagfelt som er underkommunisert og lite beskrevet i faglitteraturen, og samler forskningsbasert kunnskap fra ulike kilder i et fagfelt av stor betydning for læreres profesjonsutøvelse og arbeid i klasserommet.

Boka er skrevet for lærerutdanningene spesielt, men er også et viktig bidrag til utvikling av og bevisstgjøring om muntlig kompetanse innenfor andre profesjoner som har det muntlige som en viktig del av sin yrkespraksis.

Kristin Solli Schøien er vokalpedagog og sanger, tonsetter, forfatter og utøvende formidler med bred kunstnerisk og pedagogisk erfaring innenfor stemme- og uttrykkstrening. Hun er dr.philos. i pedagogikk, med utviklingen av praktisk muntlig kompetanse innenfor akademiske profesjonsutdanninger som spesialfelt. Hun er førsteamanuensis i pedagogikk med vekt på veiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge og har etablert og leder fagfeltet Professional Orality (PO) /Profesjonsfaglig muntlig kompetanse ved samme institusjon.

Anna-Lena Østern har ti års erfaring som lektor i «talteknikens didaktik» ved svenskspråklig lærerutdanning i Finland og skrev boka Tal- och uttryckspedagogik til bruk i den undervisningen. Hun har forsket på lærerstudenters erfaringer med undervisning i muntlig kommunikasjon – Rösten – en pedagogisk resurs. Hun var professor i kunstfagdidaktikk (NTNU) og var i en årrekke faglig leder av Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Hun er nå professor emerita ved Åbo Akademi.

Forfattere:
ISBN:
9788245040012
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
294
Profesjonell muntlighet