Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
599,-
Forventes utgitt 16.07.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Prosjektarbeid
En veiledning for studenter

Dette er en håndbok for studenter som har prosjektarbeid og prosjektorganisert læring som et ledd i et studium ved en fagskole eller ved en profesjonsutdanning ved høyskole eller universitet.

Boka tar sikte på å bidra til at studentprosjektet blir mer utbytterikt og meningsfullt for studentene, også gjennom sammenlikning med næringslivsprosjekter. Den gir en innføring i arbeidet med å utarbeide problemstillingen og fastlegge målene for prosjektet, samt å planlegge og organisere arbeidet. Den legger vekt på å stimulere til refleksjon og læring, både individuelt og i fellesskap, i alle faser i prosjektarbeidet. Boka viser hvordan man bør søke informasjon fra forskjellige kilder og gjøre egne undersøkelser. Den tar for seg arbeidet med å skrive prosjektrapporten, refleksjonsnotatet og forberedelsene til en muntlig presentasjon av prosjektet.

I denne utgaven er det utdypet hvordan den teknologiske utviklingen endrer arbeidet i et studentprosjekt og hvordan elektroniske hjelpemidler kan brukes. Dessuten er det lagt større vekt på utviklingsmodeller og endringsprosjekter med spiralprosesser, kreativitet og nytenkning i arbeidet.

Hvert kapittel gir råd om hvordan undervisningen bør tilrettelegges og studentgruppene veiledes. 

Erling S. Andersen er professor emeritus ved Handelshøyskolen BI.
Eva Schwencke er tidligere førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet.
Forfattere:
ISBN:
9788245049107
Utgitt:
Utgave:
6
Prosjektarbeid