Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Prosjektbasert byutvikling
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
819,-

Prosjektbasert byutvikling
Mot en kvalitativ, prosjektrettet byplanlegging

Mange vil mene at det er befolkningen, representert ved politikerne, som skal styre byenes utvikling og ikke private økonomiske interesser.  Hvem bestemmer, når byutviklingen skjer prosjekt for prosjekt og prosjektene like gjerne kan være foreslått av private nærings- og grunneierinteresser som av offentlige planinteresser?

Boken presenterer tverrfaglige perspektiver på dagens byutvikling.  Den beskriver hvordan en prosjektbasert byutvikling foregår og hvordan byplanleggingen kan møte utfordringene det fører med seg.  

Forfatternes metode i denne fremstillingen tar utgangspunkt i krefter og motkrefter som virker inn på byenes utvikling. Dette presenteres ved a drøfte:

· byplanhistoriens ulike tradisjoner for å analysere og a planlegge byer
· hvordan ulike markedskrefter påvirker byutviklingen
· forholdet mellom byplanlegging og marked

På dette grunnlaget diskuterer forfatterne hvordan byutviklingen kan styres gjennom en planlegging rettet mot gjennomføring av prosjekter samtidig som et helhetsperspektiv ivaretas.  I dagens praksis er det behov for sterkere fokus pa gjennomføringen av prosjekter, som ledd både i utbyggernes utvikling av prosjekter og myndighetenes planlegging og prosjektevaluering. Avslutningsvis diskuteres myndighetenes styringsmuligheter gjennom alternative former for regulering og bruk av fast eiendom.

Boken er skrevet for studenter i byplanlegging og eiendomsfag og for praktikere pa feltet.

Elin Borrud er arkitekt og professor i by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

August E. Rosnes er tidligere professor ved samme sted, og driver nå egen virksomhet.

Forfattere:
ISBN:
9788245018998
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
418
Prosjektbasert byutvikling