Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
nyhet Psykisk helsearbeid, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
335,-

Psykisk helsearbeid, e-bok
Medborgerskap, menneskerettigheter og økologi

Det er klare sammenhenger mellom psykisk helse og levekår, sosial inklusjon og klimaendringer både lokalt og globalt. Det er uløste problemer knyttet til realisering av tilgjengelige, lokalbaserte tjenester og avvikling av psykiatriske institusjoner. Mennesker med psykiske vansker opplever utenforskap, sosiale ulikheter og ensomhet. 

Et økende antall unge og eldre får ikke tilpasset hjelp og faller mellom alle stoler i helse-, sosial- og velferdssektoren. Våre bekymringer og uro for klimaendringer og økologisk innsnevring – er det angst, sorg eller helt menneskelige reaksjoner på forhold som truer vår eksistens? Boken diskuterer hvordan menneskerettigheter, medborgerskap og økologi er avgjørende for hvordan vi forstår og arbeider med psykisk helse.
Forfattere:
ISBN:
9788245050042
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Psykisk helsearbeid, e-bok