Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Psykisk helsearbeid i nye sko
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
629,-

Psykisk helsearbeid i nye sko

Dette er en fagbok med bidrag fra både fagfolk og brukere som diskuterer kvalitet, helhet og sammenheng i hjelpeapparatet, og hva som er god hjelp. Boken handler om:• hjelpere som er mestrings- og ressursorienterte, og som fokuserer på brukernes hverdagsliv• brukere som ønsker å bli sett som hele mennesker, i relasjoner og sammenhenger hvor noen tror på dem • tjenester som er tilgjengelige og fleksible• kunnskapsbaserte hjelpetiltakBoken bygger videre på Tusenkunstnerne fra 2000, og beskriver sentrale perspektiver i det nye, lokalbaserte psykiske helsearbeidet for voksne. Vi ser ut til å nå de kvantitative målene i Opptrappingsplanen, men sliter med å nå de kvalitative. Rusreformen legger også føringer for helse- og sosialtjenestene. Boken er rettet mot studenter ved høgskoler og universiteter, og fagfolk som arbeider med mennesker med psykiske problemer. Den er særlig relevant innenfor helse- og sosialfag og aktuell for videre- og etterutdanninger på disse fagområdene. Arve Almvik er psykiatrisk sykepleier og arbeider som førstelektor og nettverkskoordinator ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Lisbet Borge er spesialrådgiver ved Modum Bad og førstelektor ved Høgskolen i Hedmark.
Forfattere:
(red.)
(red.)
(Illustratør)
ISBN:
9788245003925
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
261
Psykisk helsearbeid i nye sko