Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
429,-

Psykologididaktikk

Stadig flere elever velger psykologi på videregående skole. Til tross for dette, og til tross for et økende behov for psykologilærere, har psykologididaktikk i profesjonsutdanninga og en norskspråklig fagbok i psykologididaktikk vært mangelvare. Men ikke nå lenger. 

I boka presenteres en rekke godt utprøvde undervisningsopplegg der elevens læring og faglige utvikling gjennom varierte arbeidsmetoder står i fokus. Samtlige av undervisningsoppleggene har som formål å vekke elevenes interesse og engasjement for til dels vanskelige temaer og kompetansemål i faget og å legge til rette for at elevene utvikler sin kompetanse. Noen av oppleggene er små aktiviteter som kan gjennomføres på få minutter, mens andre er mer omfattende og strekker seg over uker.

I boka gjennomgås også psykologifagets historie og utvikling i skolen, ulike dilemmaer som kan oppstå i psykologiundervisninga, underveis- og sluttvurdering i faget og hva det innebærer å utvikle psykologisk literacy. 

Boka er skrevet både for kommende psykologilærere og for erfarne lærere som allerede underviser i psykologi, men som ønsker seg en kollega, en sparringpartner eller etterutdanning i bokformat, eller som ganske enkelt er ute etter idéer til noe som kan prøves ut i egen undervisning.

Mari Veierud Busch er lektor ved Kvaløya videregående skole i Tromsø, der hun i en årrekke har undervist i realfag og psykologi. Hun har hatt flere engasjement i lektorutdanninga for trinn 8–13 samt i etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet, i tillegg til å være praksislærer for lektorstudenter med praksis i skolen. Mari satt også i læreplangruppa for psykologi i forbindelse med fagfornyelsen.

Forfattere:
ISBN:
9788245049220
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
320
Psykologididaktikk