Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
479,-

Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge

Nye familieformer, teknologiutvikling og økt global mobilitet åpner for nye spørsmål om reproduksjon: Hvordan forstås og defineres foreldreskap når det er flere enn to personer involvert i barns tilblivelse? Hvilken betydning har tilstedeværelsen av andre kulturer og nye familieformer for hva som forstås som ønsket og uønsket reproduksjon og god og dårlig familieplanlegging? Tenkes likestilling som relevant når det gjelder spørsmålet om barn eller ikke barn, og hvor går grensene for menns involvering i svangerskap?

Forfatterne av denne boka har et særlig fokus på kulturell meningsskaping, og samlet sett gir kapitlene et innblikk i hvordan det snakkes og tenkes om reproduksjon i dagens Norge. Gjennom kulturanalytiske studier av dagsaktuelle spørsmål om alt fra eggdonasjon og surrogati til foreldreskapsidealer og familieplanlegging, reflekterer forfatterne over kjønns- og likestillingstemaer i reproduksjonsfeltet.

Boka er skrevet for alle som ønsker innsikt i praksiser, erfaringer, ideer og føringer som preger norsk reproduksjon i dag.

Forfattere:
ISBN:
9788245019216
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
270
Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge