Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Resiliens i helsetjenesten
- mennesker, organisasjoner og systemer

Resiliens i helsetjenesten handler om å håndtere krevende situasjoner og endringer med positivt resultat for å opprettholde høy kvalitet.

Formålet med boka er å gi resiliens innhold og forståelse som gjør at vi kan bruke begrepet på norsk og forstå hvorfor det er viktig for å oppnå gode helsetjenester. Det anvendes en bred tilnærming til resiliens på individnivå, organisasjonsnivå og systemnivå.

Med utgangspunkt i litteratur innen psykologi, ledelse, organisasjon, sikkerhet, system, kompleksitet, global helse og teknologi, samler boka relevante studier og eksempler på resiliens. Boka er en vitenskapelig fagbok som er basert på originale forskningsstudier og litteraturgjennomganger, satt sammen på en måte som gir ny kunnskap.

Resiliens i helsetjenesten er en bok for alle som er interessert i hvordan vi kan stå i krevende situasjoner på en positiv måte for å håndtere kriser, oppnå god kvalitet, sikre tjenester og gode resultater for pasientene. Boka er skrevet for mennesker i helsetjenesten, organisasjoner og helsesystemet som en helhet. Den vil også være viktig for studenter, siden den presenterer og samler ulike teorier og modeller for resiliens.

Karina Aase er professor i pasientsikkerhet ved Universitetet i Stavanger og professor II i helsetjenesteforskning ved NTNU Gjøvik. Hun har bidratt til oppbyggingen av SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og har over flere tiår publisert en rekke bøker og vitenskapelige artikler innen feltet. 


Forfattere:
ISBN:
9788245045802
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
232
Resiliens i helsetjenesten